Velkomsttekst

Å se originaler som har ligget urørt i 34 år, tydeliggjør viktigheten av fotografiet som historisk dokument og dets unike formidlingsevne. Motivene er et resultat av at fotografene har vært tilstede, og med sitt genuine håndverk foreviget øyeblikkene som vi kan ta del i. Her ønsker vi å dele de unike bildene som får oss til å stoppe opp, etter hvert som vi dukker ned i arkivet.

To see photographs that have lain undiscovered for 34 years shows the importance of photography both as a historical record and a uniquely immediate medium. Because of the photographer’s ability to capture the moment, we can take part in history. In this blog we will share our findings, as we explore the uniquely valuable archive.

Wednesday, January 27, 2010

Nøkkelen

"Jeg er tredje generasjon fotograf Sturlason. Min farfar startet Sturlason AS Polyfoto i 1933, og min far har drevet firmaet videre etter ham. Da jeg overtok i oktober 2009, var min første tanke å sette meg inn i firmaets historie og dette arkivet. Nøkkelen til kjelleren der arkivet har stått siden 1976, har hengt på kontorveggen i mange år. Det er på høy tid å finne ut mer om dette pressearkivet."
Espen Sturlason, jan 2010

"I am third generation Sturlason photographer. My grandfather and father had run a renowned photo-studio in Oslo, Sturlason AS Polyfoto. When I took over the business in october 2009, my first objective was to learn more about the company history and go through the archives. A key to a basement in Oslo hang on the wall at the office, it is time to check out the the old press-archive."
Espen Sturlason, jan 2010


http://bloggurat.net/minblogg/registrere/7cb8b6b61e44256a0bccd0749651d1fae2423b99