Velkomsttekst

Å se originaler som har ligget urørt i 34 år, tydeliggjør viktigheten av fotografiet som historisk dokument og dets unike formidlingsevne. Motivene er et resultat av at fotografene har vært tilstede, og med sitt genuine håndverk foreviget øyeblikkene som vi kan ta del i. Her ønsker vi å dele de unike bildene som får oss til å stoppe opp, etter hvert som vi dukker ned i arkivet.

To see photographs that have lain undiscovered for 34 years shows the importance of photography both as a historical record and a uniquely immediate medium. Because of the photographer’s ability to capture the moment, we can take part in history. In this blog we will share our findings, as we explore the uniquely valuable archive.

Saturday, January 2, 2016

...that´s it, nå gir vi stafettpinnen videre til Polyfoto. De vil jobbe videre med prosjektet, da dette ble for ressurskrevende slik vi opprinnelig la opp til.

Polyfoto lanserte egen nettside og Facebookside rett før jul.
www.polyfoto.no
https://www.facebook.com/polyfoto.no/

Thursday, September 1, 2011

Roald Amundsen (1872 – 1928)

Foto av Roald Amundsen. Bildet var ikke signert og det var ingen info på baksiden.

Picture of the explorer Roald Amundsen. No info was registered.

Wednesday, August 31, 2011

The Bjørnson family on the porch

Aulestad 1897, bilde av Bjørnstjerne Bjørnson og kona Karoline Bjørnson. Datteren Bergliot Ibsen(Henrik Ibsens svigerdatter) i bakgrunnen. Foto: Vinsnes Dahl

Aulestad 1897, photograph of the famous Norwegian poet Bjørnstjerne Bjørnson and his wife Karoline Bjørnson. Their daughter Bergliot Ibsen(Henrik Ibsens daughter-in-law) in the background. Photo: Vinsnes Dahl

Tuesday, August 30, 2011

Motorcycle acrobatics in the Bavarian mountains

Alfred Traber og hans sønn Henry utfører spektakulære balansekunster på line i de bayerske alper. Fotograf og tid ukjent.

Alfred Traber and his son Henry carry out their breathtaking acts in the centre of the rope- stretched across the Bavarian mountain peaks. Time and Photographer unknown.

Status

Etter et lengre fravær fra arkivet er vi nå tilbake. Vi har jobbet med avklaringer rundt finansiering og strategi rundt videre fremdrift. Vi mangler arbeidskraft for øyeblikket, men håper å få dette løst innen september. Uansett, vi skal gjøre vårt beste for å opprettholde regelmessig publisering av materiale.

After a long absence from the archive, we are now back. Our priority task, the last weeks, has been to concentrate on future strategies- and financial issues concerning the archive. At the moment we are short of manpower, but we hope to be back in full operation in september. Anyway, we will do our best to publish our findings regularly.

Monday, July 11, 2011

Sonja Henie - Norwegian figure skater and film star

Sonja Henie (1912-1969). Tre ganger Olympisk mester, ti ganger Verdens mester og 
seks ganger Europa mester.  Skøytedanser og filmstjerne. 
Dette bildet: Ukjent sted og tid. Foto: Myres Pressebyraa

Sonja Henie (1912 - 1969). Three-time Olympic Champion, ten-time World Champion and six-time European Champion. 
Unknown time and place. Photo: Myres Press Agency

Wednesday, July 6, 2011

Driving politicians

5 juni 1956,  Krushtshev, Woroschilow og Tito (med frue?) på biltur. 
Sted ukjent. Fotograf: Ukjent

June 5th 1956, Krushtshev, Woroschilow and Tito (with wife?) driving car. Theres no recording of place. Photographer: Unknown