Velkomsttekst

Å se originaler som har ligget urørt i 34 år, tydeliggjør viktigheten av fotografiet som historisk dokument og dets unike formidlingsevne. Motivene er et resultat av at fotografene har vært tilstede, og med sitt genuine håndverk foreviget øyeblikkene som vi kan ta del i. Her ønsker vi å dele de unike bildene som får oss til å stoppe opp, etter hvert som vi dukker ned i arkivet.

To see photographs that have lain undiscovered for 34 years shows the importance of photography both as a historical record and a uniquely immediate medium. Because of the photographer’s ability to capture the moment, we can take part in history. In this blog we will share our findings, as we explore the uniquely valuable archive.

Monday, December 6, 2010

Takk til Riksarkivet, Kulturrådet og Fritt-Ord!

En stor takk til Riksarkivet! Vi kontaktet Riksarkivet med forespørsel om deponering av arkivet, i håp om å sikre samlingen for fremtiden. Etter et møte med Vilhelm Lange, leder for Privatarkivseksjonen ved Riksarkivet, kom avtalen raskt i gang.

Og takk til Kulturrådet og Fritt-Ord; Vi mottok den nødvendige støtte til å starte
flytteprosessen.


Thank you! We contacted the National Archive, Riksarkivet, and after a meeting with Vilhelm Lange we now got an escrow agreement.

And thanks to Arts Council Norway(Kulturrådet) and Fritt-ord, we received the necessary funds to start the moving process.