Velkomsttekst

Å se originaler som har ligget urørt i 34 år, tydeliggjør viktigheten av fotografiet som historisk dokument og dets unike formidlingsevne. Motivene er et resultat av at fotografene har vært tilstede, og med sitt genuine håndverk foreviget øyeblikkene som vi kan ta del i. Her ønsker vi å dele de unike bildene som får oss til å stoppe opp, etter hvert som vi dukker ned i arkivet.

To see photographs that have lain undiscovered for 34 years shows the importance of photography both as a historical record and a uniquely immediate medium. Because of the photographer’s ability to capture the moment, we can take part in history. In this blog we will share our findings, as we explore the uniquely valuable archive.

Tuesday, February 2, 2010

Arkivet 1976-2010Omfanget av arkivet var mye større enn antatt. Det var vanskelig å komme inn i kjelleren. Vi måtte bruke lommelykt for å se enden av rommet. Arkivet så urørt ut. Vi tok to tilfeldige arkivskuffer, sikret rommet med en større lås og dro tilbake til kontoret.

Forholdene arkivet er oppbevart under er ikke tilfredstillende, for å si det mildt. Det er kritisk å få samlingen flyttet så raskt som mulig.


The size of the archive was much bigger than expected. It was difficult to enter the room. We had to use a flashlight to see the very end of it. The archive looked untouched. We grabbed two random drawers, secured the room with a stronger lock and went back to the office.

The preservation of the archive is not satisfactory, to say the least. It is critical to move the archive as soon as possible.