Velkomsttekst

Å se originaler som har ligget urørt i 34 år, tydeliggjør viktigheten av fotografiet som historisk dokument og dets unike formidlingsevne. Motivene er et resultat av at fotografene har vært tilstede, og med sitt genuine håndverk foreviget øyeblikkene som vi kan ta del i. Her ønsker vi å dele de unike bildene som får oss til å stoppe opp, etter hvert som vi dukker ned i arkivet.

To see photographs that have lain undiscovered for 34 years shows the importance of photography both as a historical record and a uniquely immediate medium. Because of the photographer’s ability to capture the moment, we can take part in history. In this blog we will share our findings, as we explore the uniquely valuable archive.

Tuesday, August 30, 2011

Status

Etter et lengre fravær fra arkivet er vi nå tilbake. Vi har jobbet med avklaringer rundt finansiering og strategi rundt videre fremdrift. Vi mangler arbeidskraft for øyeblikket, men håper å få dette løst innen september. Uansett, vi skal gjøre vårt beste for å opprettholde regelmessig publisering av materiale.

After a long absence from the archive, we are now back. Our priority task, the last weeks, has been to concentrate on future strategies- and financial issues concerning the archive. At the moment we are short of manpower, but we hope to be back in full operation in september. Anyway, we will do our best to publish our findings regularly.

No comments:

Post a Comment