Velkomsttekst

Å se originaler som har ligget urørt i 34 år, tydeliggjør viktigheten av fotografiet som historisk dokument og dets unike formidlingsevne. Motivene er et resultat av at fotografene har vært tilstede, og med sitt genuine håndverk foreviget øyeblikkene som vi kan ta del i. Her ønsker vi å dele de unike bildene som får oss til å stoppe opp, etter hvert som vi dukker ned i arkivet.

To see photographs that have lain undiscovered for 34 years shows the importance of photography both as a historical record and a uniquely immediate medium. Because of the photographer’s ability to capture the moment, we can take part in history. In this blog we will share our findings, as we explore the uniquely valuable archive.

Wednesday, June 1, 2011

Identified after the picture were published in newspaper


En norsk sanitetssoldat sitter på lasteplanet av en bil blant døde nordmenn, etter det tyske bombeangrepet på Elverum i april 1940. Uttrykket i soldatens ansikt er ikke til å misforstå. Slike bilder er ikke vanlige å se, og dette motivet var etter det vi visste, ukjent, før det publiseres i VG den 13. mai i år. Dagen etter oppslaget blir journalist Jon Harald Rydne i VG kontaktet av Edvard Mogstad, sønnen til soldaten på bildet. Han har følgende opplysninger:

-          Soldaten som sitter på lasteplanet er Lars P. Mogstad f.1915 - d.2007.
-        Bildet er tatt 11. april 1940 av en lokal journalist på Elverum, mest sannsynlig fra Østlendingen. Denne journalisten sendte bildet, et positiv, til Lars Mogstad etter krigen.
-         Lars P. Mogstad var småbrukersønn fra Surnadal, og lærer på Lillestrøm. Han meldte seg frivillig da   tyskerne angrep. Han giftet seg under krigen, i 1943. Siden ble han skolesjef i Åmot og i Sarpsborg.
-         Bildet har tidligere vært trykt i blant annet Otto Ruges store verk om krigen og Lars Borgersruds bok "Unngå å irritere fienden".

Vi er svært takknemlige for alle opplysninger som blir gitt om bilder vi publiserer.

A Norwegian soldier sits on the back of a truckload containing the bodies of dead Norwegians after the German bombing raid on the small town of Elverum. The expression on his face speaks volumes. Pictures of Norwegian casualties are uncommon, and to our knowledge, this photo was unknown before being printed by the Norwegian Daily VG the 13th of May this year. Jon Harald Rydne received a message from Edvard Mogstad, the son of the pictured soldier. He had the following information:

-        The soldier sitting on the back of the truck is Lars P. Mogstad b. 1915 – d. 2007.
-        The picture is taken on the 11th of April 1940 by a local journalist in Elverum. This journalist sent the picture to Lars P. Mogstad after the war.
-        Lars P. Mogstad, the son of a farmer in Surnadal, was a teacher in Lillestrøm when the war started and volunteered when the Germans attacked. He got married in 1943 and eventually became director of the school board in Åmot and Sarpsborg.
-        The picture has been on print in General Otto Ruges book about the Second World War.

We are grateful toward all who have information regarding the pictures we publicize.No comments:

Post a Comment