Velkomsttekst

Å se originaler som har ligget urørt i 34 år, tydeliggjør viktigheten av fotografiet som historisk dokument og dets unike formidlingsevne. Motivene er et resultat av at fotografene har vært tilstede, og med sitt genuine håndverk foreviget øyeblikkene som vi kan ta del i. Her ønsker vi å dele de unike bildene som får oss til å stoppe opp, etter hvert som vi dukker ned i arkivet.

To see photographs that have lain undiscovered for 34 years shows the importance of photography both as a historical record and a uniquely immediate medium. Because of the photographer’s ability to capture the moment, we can take part in history. In this blog we will share our findings, as we explore the uniquely valuable archive.

Tuesday, May 24, 2011

Valuable information in the text on the flip side of the pictures

En av årsakene til at samlingen med bilder er verdifull, er informasjonen vi får gjennom tekstene som finnes på baksiden av bildene. Følgende eksempel viser to situasjoner der kinesiske nasjonalister evakuerer posisjoner til fordel for kommunistene i sluttfasen av den kinesiske borgerkrigen. Sted og tid for hvor bildet er tatt er opplyst, i tillegg til at motivet er kommentert. Uten denne informasjonen ville fotografiet vært vanskelig å bruke som historisk kilde.

One valuable aspect of our archive is the information we get from the texts that are glued to the flip side of the photos. One such case can be seen here: It shows two situations where Chinese Nationalists evacuate their positions to the advantage of the Communists in the final phase of the Chinese Civil War. Time and place for the capture of the picture is given together with a commentary of the situation we see. Without this information, these photos would be difficult for us to use as historical source material. Nasjonalister forlater Kanton til de røde. Billedteksten på baksiden lyder som følger: "Kanton, Kina: En av de sprø sidene ved den kinesiske borgerkrigen er hvordan nasjonalistenes tropper holder en by helt til kommunistene kommer på skuddhold og først da evakuerer. Evakueringen av Kanton den 14. oktober fulgte dette mønsteret. Imens røde tropper etter avtale slo leir i de nordlige forstedene, marsjerte de nasjonalistiske troppene ut av byen i god orden mot sørvest. Her vises tropper fra Shantung i det de forlater byen. 19. oktober 1949". Foto: International News Photos


The text on the backside of the photo reads: "Canton, China: One of the wacky aspects of the Chinese civil war is the way Nationalist troops hold on to a city until the Communists come within shooting distance and then pack up and move out. The evacuation of Canton on October 14th ran true to the pattern. While Red armies camped on the Northern suburbs, by agreement, Nationalist soldiers marched out in good order to the south west. These are Shantung troops leaving the city. (19.10.1949)"
Photo: International News Photos

De siste forsvarerne forlater Chusan-øyene 29. mai 1950. Billedteksten på baksiden lyder som følger: "Etter kunngjøringen om at Formosa (Taiwan) vil bli forsvart til det siste, har nasjonalistene overrasket ved å forlate Chusan-øyene. De sier dette er et strategisk tiltak som ble gjennomført uten tap. Kvinner deler ut frukt og mat til kinesiske nasjonalister i det de stiger i land fra transportskipet Tien Hsing i havnen Keelung." Foto: International News Photos

The backside text on the photo reads: "Formosa last-stand troops abandon Chusan Islands 29-5-50: After an announcement that the Chinese Nationalists troops will defend Formosa to the last, surprise has been caused by the abandoning of the Chusan Islands by the Nationalists, who say that it was a strategic move, carried out without casualties. As Chinese nationalist disembark from the troopship Tien Hsing at Keelung Harbour, women hand out fruit and food." Photo: International News Photos