Velkomsttekst

Å se originaler som har ligget urørt i 34 år, tydeliggjør viktigheten av fotografiet som historisk dokument og dets unike formidlingsevne. Motivene er et resultat av at fotografene har vært tilstede, og med sitt genuine håndverk foreviget øyeblikkene som vi kan ta del i. Her ønsker vi å dele de unike bildene som får oss til å stoppe opp, etter hvert som vi dukker ned i arkivet.

To see photographs that have lain undiscovered for 34 years shows the importance of photography both as a historical record and a uniquely immediate medium. Because of the photographer’s ability to capture the moment, we can take part in history. In this blog we will share our findings, as we explore the uniquely valuable archive.

Thursday, June 30, 2011

1939 The War Announcement in Oslo

1 sept. 1939, på oppslagene utenfor Arbeiderbladet på Yongstorvet står følgende: "Alle tyske skoler er stengt i dag. All luftfartssamband med utlandet er brutt og all lufttrafikk over Tyskland forbudt. Den tyske Riksdag er innkalt til møte i formiddag, klokken 10.00, for å motta en erklæring fra Riksregjeringen. Evakuering i Polen. Polsk radio sendte kl 09.00 ut melding om evakuering av en rekke byer. Danzig har i dag tidlig proklamert sin tilbakevending til Tyskland. Samtidig har Hitler utstedt en dagsbefaling til armeen der han erklærer at han vil sette makt mot makt. En tysk lov er straks kunngjort om godkjenningen av Danzigs nye grunnlov og Forster er av Hitler utnevnt til sjef for sivilforvaltningen i Danzig." Foto: Sturlason

Sept. 1st 1939, the posters read as follows: “All German schools are closed today. All international air communication has been shut down and  all air traffic over German soil has been prohibited. The German Reichstag has been assembled this morning at 10.00 to receive a declaration from the Government. Evacuation in Poland. Polish Radio announced the evacuation of several cities at 09.00. Danzig has proclaimed its return to German territory. Hitler has issued an General order to the Reichswehr where he declares that any resistance must be dealt with by force. The Reichstag has approved by law the new Constitution of Danzig, and Hitler has appointed Forster to the position of head of the local Civil Administration.” Photo: Sturlason

No comments:

Post a Comment