Velkomsttekst

Å se originaler som har ligget urørt i 34 år, tydeliggjør viktigheten av fotografiet som historisk dokument og dets unike formidlingsevne. Motivene er et resultat av at fotografene har vært tilstede, og med sitt genuine håndverk foreviget øyeblikkene som vi kan ta del i. Her ønsker vi å dele de unike bildene som får oss til å stoppe opp, etter hvert som vi dukker ned i arkivet.

To see photographs that have lain undiscovered for 34 years shows the importance of photography both as a historical record and a uniquely immediate medium. Because of the photographer’s ability to capture the moment, we can take part in history. In this blog we will share our findings, as we explore the uniquely valuable archive.

Monday, May 16, 2011

1941 Himmler i Oslo

1 februar 1941, Reichsfürer SS Himmler besøker tyske æresgraver på Ekeberg,
her avbildet med General oberst Falkenhorst. Foto: Ukjent

February 1 1941, Reichsfürer SS Himmler and Genaral Col. Falkenhorst visit the 
German cemetary at Ekeberg, Oslo. Photo: Unknown


No comments:

Post a Comment