Velkomsttekst

Å se originaler som har ligget urørt i 34 år, tydeliggjør viktigheten av fotografiet som historisk dokument og dets unike formidlingsevne. Motivene er et resultat av at fotografene har vært tilstede, og med sitt genuine håndverk foreviget øyeblikkene som vi kan ta del i. Her ønsker vi å dele de unike bildene som får oss til å stoppe opp, etter hvert som vi dukker ned i arkivet.

To see photographs that have lain undiscovered for 34 years shows the importance of photography both as a historical record and a uniquely immediate medium. Because of the photographer’s ability to capture the moment, we can take part in history. In this blog we will share our findings, as we explore the uniquely valuable archive.

Tuesday, May 17, 2011

1958 Kong Olav på Eidsvoll

Kong Olav blir tatt i mot foran Eidsvollsbygningen den 16. juni 1958 under signingsferden
Foto: Sturlason

King Olav is recieved at Eidsvoll after his coronation as king in 1958. Eidsvoll was the site 
of the signing of the Norwegian Constitution 1814. Photo: Sturlason

Skolebarn kommer ut av bussene som har fraket dem og skal stilles opp for å møte kongen.
Foto: Sturlason

Local school children emerge from the buses that have brought them to Eidsvoll and
prepare them to meet the king. Photo: Sturlason


No comments:

Post a Comment