Velkomsttekst

Å se originaler som har ligget urørt i 34 år, tydeliggjør viktigheten av fotografiet som historisk dokument og dets unike formidlingsevne. Motivene er et resultat av at fotografene har vært tilstede, og med sitt genuine håndverk foreviget øyeblikkene som vi kan ta del i. Her ønsker vi å dele de unike bildene som får oss til å stoppe opp, etter hvert som vi dukker ned i arkivet.

To see photographs that have lain undiscovered for 34 years shows the importance of photography both as a historical record and a uniquely immediate medium. Because of the photographer’s ability to capture the moment, we can take part in history. In this blog we will share our findings, as we explore the uniquely valuable archive.

Friday, June 17, 2011

June Richmond's jazz and blues

June Richmond, mest kjent som volkalist i Andy Kirk's Orchestra i årene 1939-42, spilte senere med Quincy Jones Orchestra. Som soloartist, opptrådte hun hovedsakelig i Europa, som her i 
København, 6 jan. 1956.  Foto: Nordisk Pressefoto A/S

June Richmond, best known as vocalist in Andy Kirk's Orchestra in the years 1939-42, later played with Quincy Jones Orchestra. As a solo artist, she appeared mainly in Europe, as shown here; 
In Copenhagen, Jan. 6, 1956. Photo: Nordic  Press Photo AS

No comments:

Post a Comment