Velkomsttekst

Å se originaler som har ligget urørt i 34 år, tydeliggjør viktigheten av fotografiet som historisk dokument og dets unike formidlingsevne. Motivene er et resultat av at fotografene har vært tilstede, og med sitt genuine håndverk foreviget øyeblikkene som vi kan ta del i. Her ønsker vi å dele de unike bildene som får oss til å stoppe opp, etter hvert som vi dukker ned i arkivet.

To see photographs that have lain undiscovered for 34 years shows the importance of photography both as a historical record and a uniquely immediate medium. Because of the photographer’s ability to capture the moment, we can take part in history. In this blog we will share our findings, as we explore the uniquely valuable archive.

Wednesday, May 18, 2011

Tysk marine i Norge under 2. verdenskrig

En av utfordringene for Wehrmacht under angrepet på Norge, var å krysse Skagerak og Nordsjøen fortest mulig før britene grep inn. Dette krevde mye av den tyske marinen som var relativt liten i sammenliknet med den britiske. De tyske sjøstridskreftene led alvorlige tap i kampene om Norge.
Fra arkivet har vi funnet bilder som viser tyske sjøstridskrefter i Norge. Informasjonen vi har om disse bildene er noe mangelfull, så mer informasjon tar vi i mot med stor takk! 
                               Alle foto i innlegget: Heinrich Hoffmann

One of the main challenges for the Wehrmacht during the assault on Norway was to cross the North Sea as quickly as possible before the Royal Navy could react. This put a heavy burden on the German Kriegsmarine whose forces were relatively modest compared to that of the British. In the end, the battles for Norway crippled the surface capacities of the German navy for a long time to come. We have found some pictures that show German naval forces in Norway. The information we have is sketchy, so any precise details will be received with gratitude. 
All photos in this post: Heinrich Hoffmann 
Landsetting av tyske soldater på et ukjent sted i Norge. Fartøyet er sannsynlig en rekvirert fiskebåt.

German soldiers disembark at an unknown location in Norway. The vessel is probably a fishing boat especially acquired for the occation.
Tyske soldater gjøres klare for landsetting. Den tyske marinen hadde få landingsfartøyer og måtte ta i bruk all slags befordring. Her kan det være snakk om et sivilt fartøy. 

German troops prepare to disembark. The Kriegsmarine had few landing crafts and had to make do with all kinds of available transports. This may be a civilian vessel.
Tyske tropper på land med utsikt mot en tysk krysser. Det kan være snakk om Admiral Hipper i Trondheimsfjorden. 

German troops ashore watching a German battle cruiser. This could be the Admiral Hipper in the Trondheimsfjord.
Tyske korvetter ligger fortøyd og gjøres sjøklare. Sannsynligvis er dette bildet tatt i en tysk havn før angrepet på Danmark og Norge.

German Corvettes at harbour being readied for battle. This photo is probably taken in a German port before the start of the operation.
No comments:

Post a Comment