Velkomsttekst

Å se originaler som har ligget urørt i 34 år, tydeliggjør viktigheten av fotografiet som historisk dokument og dets unike formidlingsevne. Motivene er et resultat av at fotografene har vært tilstede, og med sitt genuine håndverk foreviget øyeblikkene som vi kan ta del i. Her ønsker vi å dele de unike bildene som får oss til å stoppe opp, etter hvert som vi dukker ned i arkivet.

To see photographs that have lain undiscovered for 34 years shows the importance of photography both as a historical record and a uniquely immediate medium. Because of the photographer’s ability to capture the moment, we can take part in history. In this blog we will share our findings, as we explore the uniquely valuable archive.

Monday, August 23, 2010

1926 Roald Amundsen i Bergen

1926, Roald Amundsen bæres på gullstol i bergen, etter ekspedisjon
til Nordpolen med Luftskipet "Norge". Foto: Sturlason

1926, Roald Amundsen are hailed in Bergen, after an expedition
to the North Pole with the airship "Norge". Photo: Sturlason


No comments:

Post a Comment